تیم هاسکونت

 

سجاد نبی پور

مدیرفنی

افشین اسمعیل زاد

برنامه نویس

ساسان نبی پور

کارشناس شبکه و سخت افزار

شکوفه جعفری

طراح

عباس محمدی

کارشناس پسیو

سعید نبی پور

محتوا ساز

علی سعادت

کارشناش گیم